Garantie
Uw apparaat werd met de uiterste zorg gefabriceerd met gebruikmaking van de beste onderdelen. Indien uw apparaat ondanks dat een defect vertoont, dient u het aan uw wederverkoper of aan een erkende Magimix klantenservice te retourneren. Voordat u uw apparaat wegbrengt of opstuurt om het te laten repareren, raden wij u aan eerst zorgvuldig de Gebruiksaanwijzing of de Veelgestelde-vragen te lezen en/of onze Klantenservice te bellen.

Vanaf de aankoopdatum, wordt het apparaat is gegarandeerd:
 
Alle producten (behalve Nespresso)
  3 jaar volledige garantie op onderdelen van het apparaat
Nespresso
  2 jaar volledige garantie op onderdelen van het apparaat
Foodprocessors (Mini Plus, 3200XL, 4200XL, 5200XL, Pâtissier)
en Sapcentrifuges (Duo XL, Duo Plus XL, Duo Salad&Juice)
en Juice Expert (Juice Expert 2, 3 et 4) 

en Blenders (le Blender, Power Blender)
 
  30 jaar* garantie op de motor (dit geldt voor alle motoronderdelen, te weten: stator, rotor, ringen , relais en condensator).
* vanaf 15 september 2014 voor de Foodprocessors en Sapcentrifuges
  vanaf 1 september 2020 voor de Blenders
Cook Expert
Wanneer u de foodprocessor binnen 90 dagen na de aankoopdatum registreert op de website verleent 30 jaar
(of 1000 gebruiksuren van de motor*) garantie op de motor.
* De motortijd verschilt van de totale gebruikstijd. (bijv.: voor de bereiding van soep bedraagt de totale duur ongeveer 30 minuten, maar de gebruikstijd van de motor bedraagt slechts 1 minuut. Duizend uur motortijd komt dus overeen met 60.000 soepbereidingen (of 150.000 liter soep!)

Van deze garantie is uitgesloten, schade tengevolge van :
  • Vallen of stoten
  • Verkeerde behandeling
  • Niet overeenkomstig de gebruiksaanwijzing
  • Reparatie uitgevoerd door onbevoegde personen
  • Onvoldoende onderhoud of reiniging
  • Aansluiting op een andere netspanning dan die welke op het typeplaatje is aangeduid
  • Externe gebeurtenissen (brand, overstroming enz.)
  • Beroepsmatig gebruik.
Om van de garantie gebruik te kunnen maken dient u de koopbon te overleggen.
Toepassing van deze garantie kan in geen geval aanspraak geven op schadevergoeding.
De toepassing van de garantie brengt geen verlenging van de garantieperiode met zich mee.
Deze garantie is alleen van toepassing voor producten gekocht en gebruikt in België.
Het transport van het apparaat naar een Klantenservice of een winkel is voor rekening van de eigenaar.